Nihad Ðozić, Knjiga kratkih priča

MOGU JOŠ I HOĆU ALI NEĆU

Nihad ĐozićNihad Ðozić

MOGU JOŠ I HOĆU ALI NEĆU

Knjiga kratkih priča

 

Za tiskano izdanje molim vas kliknite Ovdje

Kupite e-knjigu klikom na link ispod. Blagdanska cijena $1.99

Pregledi:

Halil Džananović:

“U ‘zrelom životnom dobu’ s bogatim potencijalom vlastita iskustva, kozmopolitske provenijencije, javlja nam se, s prvom zbirkom kratkih priča ‘Mogu još i hoću ali neću’ Nihad Ðozić… Prva zbirka je, bilo da je proza ili poezija, kao što znamo, najava novog pisca ili i najava i odjava. U slučaju Ðozića preovladava prva opcija. Dakle, radi se o izuzetnom talentu i novom načinu pripovijedanja, novoj osjećajnosti ‘egzilske’ misaone poetike.”

Aleksandar Petrović:

“Ali, Jusuf nije Nihad Ðozić… Ove priče nisu Nihadov život. Ipak, one imaju nešto od esencije neponovljivog života koja se kod svakog čovjeka na neki način osjeti. Koja je kao otisak prsta, kao genetski kod. Kod nekog u mirisu znoja, kod nekog u boji glasa, kod nekog u osmjehu ili u pogledu, a kod Nihada u izboru tema koje prožimaju njegov život, kao što i njegov život prožima njih.”

Nihad Ðozić, Knjiga kratkih priča

CIP − Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
821.163.4(497.6)−32
ÐOZIĆ, Nihad
Mogu još i hoću ali neću : knjiga kratkih priča
Nihad Ðozić. − Ljubljana : Urbankod, 2014
ISBN 978−961−93754−0−2
276376320

Izdavač URBANKOD d.o.o., Ljubljana, Linhartova c. 92
Za izdavača Barbara Jovan
Design Zoran Mihailović
Slog i prelom Milka Milinčić
Naslovna strana Luka Stefanović
Ilustracija na naslovnoj strani Adisa Heslop
Štampa i povez Beopres, Beograd
odgovorna osoba Dejan Beočanin
Tiraž 300
Ljubljana, 2014.